Over de Stichting Theateralliantie

Algemeen

De Stichting Theateralliantie heeft als doel grootschalige, kwalitatief hoogstaande  theaterproducties in Nederlandse theaters op de planken te brengen. Het gaat daarbij met name om voorstellingen die multidisciplinair zijn, waarin bijvoorbeeld zang, dans, muziek en toneel bij elkaar komen en die voor iedereen toegankelijk is. Omdat hier veel bij komt kijken zijn dit kostbare producties. De Stichting Theateralliantie wil bijdragen aan het realiseren van dit soort producties in Nederland, door onder meer de productionele samenwerking tussen theaters te bevorderen, waardoor risico’s gespreid kunnen worden. Daarnaast biedt de Stichting Theaterallianties deze producties en samenwerkingsverbanden financiële ondersteuning als dat nodig is.

Organisatie

De Stichting Theateralliantie heeft een onbezoldigd bestuur, dat toezicht houdt op de juiste uitvoering van de doelstellingen en de financiële stromen.

Het bestuur bestaat uit:

    • Cees Langeveld, directeur Chassé Theater, Voorzitter
    • Peter Prein, secretaris-penningmeester
    • Marc van Kaam, directeur Luxor Theater

Werkwijze van De Stichting Theateralliantie

De Stichting Theateralliantie initieert theaterproducties op eigen initiatief of op verzoek van een groep theaters. Zij verwerft de rechten, regelt zakelijke aspecten zoals planning, financiering, contractvorming met producenten en marketingbureaus en coördineert het creatieve proces. Kenmerkend voor de werkwijze is de gezamenlijkheid van stichting en theaters. Met elkaar theaterproducties mogelijk maken, risico’s delen, verantwoordelijkheid dragen en met gezamenlijke inspanning een groot publiek proberen te bereiken. De stichting heeft voor theaterproducties geen winstoogmerk.

De Stichting Theateralliantie heeft tot nu toe drie producties ondersteund:
Fiddler on the Roof, De Tweeling en War Horse.

 

Lees hier het bedrijfsplan van Stichting Theateralliantie