Samenwerking

De Stichting Theateralliantie werkt op dit moment structureel samen met een aantal grote theaters in Nederland:

https://delamar.nl/

Daarnaast wordt, afhankelijk van de aard en omvang van een productie, incidenteel samengewerkt met andere grotere
theaters in Nederland.